Anonymous 发表于 2022-4-21 05:32:34

懒人听书如何查看最近登录设备?


[*]华为AL00a
[*]EMUI11.0.0
[*]懒人听书7.1.8

[*]在手机打开【懒人听书】。
[*]进入页面,点击右下角的【账号】。
[*]来到我的主页,点击左上角的设置图标。
[*]进入设置,点击【账号安全设置】。
[*]来到账号安全设置,点击【最近登录设备】。
[*]下面就是最近登录的设备页面。

页: [1]
查看完整版本: 懒人听书如何查看最近登录设备?